...din ungefärliga månadskostnad med Fixa el.

Din månadskostnad blir (ungefär) kr

Elområde:  Postnummer
Förbrukning:  kWh Medelpris: öre/kWh.

Så här räknar vi

kr (Elcertifikat) + kr (Elkostnad) + kr (Månadsavgift)  = kr.

Månadskostnaden är beräknat på historiska medelpriset på elbörsen (Nord Pool) med lika stor förbrukning varje månad. Elnätavgifter från ditt lokala elnätsföretag tillkommer.