El till inköpspris innebär att du betalar samma pris för elen som vi har köpt den för på elbörsen. Det enda som tillkommer är en liten månadsavgift.

Räkna ut ditt nya elpris

Fyll i dina uppgifter i formuläret så presenterar vi en ungefärlig månadskostnad för din elanvändning.

Vad kommer elen ifrån?

Vår el är 100% grön och kommer från vatten, vind och biobränslen.

Alla prisfaktorer

Elpris

Elpris är själva priset på elen som vi köper in åt dig. Vi använder oss av ett rörligt elpris per timme. Det innebär att elpriset är rörligt varje timme och kan också ändras varje timme. Exempelvis är elpriset högre när det är hög efterfrågan och lägre vid låg efterfrågan. Vi köper in elen för lägsta möjliga pris utan något påslag = inköpspris.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion, vilket alla elanvändare enligt lag ska betala genom en elcertifikatsavgift.

Månadsavgift

Summan du betalar till oss en gång i månaden för vår tjänst. Den är lite olika beroende på hur mycket el du använder. 

Liten – Från 29 kr/mån
För dig som använder upp till 5001 kWh.


Mellan – Från 39 kr/mån
För dig som använder upp till 13 001 kWh.


Stor – Från 49 kr/mån
För dig som använder upp till 22 001 kWh.


Förbrukar du över 22 000 kWh el?

Om du använder mellan 22 000-30 000 kWh om året är priset 59 kr/månad för vår tjänst. Om du använder ännu mer el mellan 30 000-40 000 kWh är priset 69 kr/månad för vår tjänst. Än så länge har vi inget avtal för elanvändning över 40 000 kWh om året.