Visst gör du det också? Vår el kommer från vatten, vind och biobränslen.

Vad betyder grön el?

Precis som det låter är elen schysstare och mer hållbar för vår miljö jämfört med el som kommer från till exempel olja eller kol. Vår el är alltid 100% grön, förnybar från energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Det fina med vår el är att den aldrig tar slut. Så länge vinden viner, vattnet forsar och växter växer kan vi fixa grön el till dig.

100% grön el från Fixael 2019

Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkningen visar vilka energikällor vår el kommer från. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,000 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Nordisk residualmix 2019

Vad är residualmix?

Om du inte gjort ett miljöval får du el från något som kallas Nordisk residualmix. Det är den elproduktion som “blir över” när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre och då även utsläppen. Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är samma för alla elhandlare i Sverige.