Elbranschen har ofta en tendens att dränka sig själva och sina kunder i massor av konstiga avtalsregler och villkor. Vi tycker sånt är tråkigt så vi har försökt göra våra villkor så lätta och tydliga som möjligt.

Här hittar du våra villkor

För att vi ska kunna byta ditt elavtal till Fixa el behöver vi en fullmakt från dig. Med din fullmakt ansvarar vi för att prata med el- och nätbolagen åt dig så vi kan genomföra ett byte och du kan göra något annat roligt.

Varför behövs en fullmakt?

Det här med fullmakt är inte så konstigt egentligen. Med din fullmakt kan vi hämta de nödvändiga uppgifterna som behövs för att göra ett byte av elbolag. Det vi frågar efter är anläggningsuppgifter från ditt nätavtal och uppgifter från ditt elhandelsavtal som behövs för ett byte. Samtidigt som vi säger upp ditt gamla elhandelsavtal till det datum det löper ut och tecknar ett nytt elhandelsavtal med Fixa el.

Dessa villkor gäller när du som konsument tecknar avtal med Gävle Energisystem AB box 783, 801 29 Gävle genom varumärket Fixa el.

Besöksadress: Förrådsgatan 6, Gävle.
Webbplats: www.fixael.se
Telefon: 0775-515000,
Organisationsnummer: 556502-9096.

Vill du kontakta oss? Skicka ett meddelande här.

Om du vill nörda ner dig i våra villkor har du kommit helt rätt, nedan hittar du alla villkoren skrivna med spännande juridisk text.

Gäller från och med 2019-04-01.
Allmänna avtalsvillkor

Gäller från och med 2017-11-01.
Särskilda avtalsvillkor

Behandling av personuppgifter

Från 2018-05-25 gäller följande policy för Fixa el.

Vi värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Policyn utgår från dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter Personuppgiftslagen, PUL. Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis för marknadsföring, uppföljning och information samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att neka till att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det. Enligt lag behandlar vi bara personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lagar. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och uppgifter du lämnar via samtycke
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
 • Debiteringsgrundande information, till exempel avtal och mätvärden
 • Information om din anläggning/bostad/lokal
 • Information om din datatrafik som genereras via bredband, till exempel IP-adress
 • All avtalsrelaterad information
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

Ditt samtycke

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som du lämnar i samband med att du tecknar avtal med oss
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller besöker oss.
 • Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss och/eller kommentera på våra sociala medier.


Hantering av personuppgifter

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


Personuppgifter till tredje part

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Fixa el är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Frågor och insyn

Fixa el strävar efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter eller vår integritetspolicy ber vi dig kontakta vår kundservice. Om du vill läsa vår integritetspolicy i sin helhet, så finns den här.

Adress:  Fixa el, Box 783, 801 29 Gävle.

Vi använder cookies på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbsida. Cookies används till en del funktioner på webbplatsen som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik och data om hur vår site används. Det finns normalt två olika typer av cookies. Den ena typen är en så kallad permanent cookie som sparar en fil på användarens enhet tills dess att filen tas bort. Den andra typen är en så kallad sessionscookie som försvinner när användaren avslutar sin webbläsare.


Hur tar man bort cookies?

Användaren av webbläsaren kan själv välja om denne inte vill acceptera cookies. Detta görs genom inställningar direkt i webbläsaren. Där kan användaren oftast (beroende av webbläsare) välja att inte ta emot cookies. Alla webbläsare är dock olika och fungerar på lite olika sätt. Som standard är de flesta webbläsare inställda på att acceptera coookies. Kom ihåg att om du väljer att stänga av cookies kan vissa tjänster fungera sämre eller sluta att fungera helt. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare man använder, för mer information besök webbläsarens webbsida. Ofta finns även ett hjälpavsnitt i menyfliken på webbläsaren.

För mer detaljerad information om cookies, se www.pts.se.


Våra cookies

Nedan hittar du mer information om våra system som använder och samlar in cookies.


Hur använder vi Google Analytics?

Vi använder analysverktyget Google Analytics som samlar in cookies för att samla in information om hur användaren använder webbplatsen. Google Analytics är ett tekniskt analysverktyg från Google Inc som är ett vanligt analysverktyg på webbsidor. Datan sparas på servrar i USA och Google kan överföra insamlad information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Som exempel samlas data in för att analysera vilka delar av webbplatsen som oftast besöks eller vilken tidpunkt och från vilken enhet. Syftet är att analysera webbplatsens användande och på så sätt förbättra användarupplevelsen. All data som samlas in via Google Analytics är helt anonymiserat och varken vi eller Google kan koppla insamlad data till en enskild användare. IP-adressen fångas och anonymiseras genom att maska delar av IP-adressen. Detta är en inställning som vi har valt att göra för att göra IP-adressen anonym. Mer information om Google Analytics hittar du här.

 

Hur använder vi Hotjar?

Vi använder Hotjar för att bättre kunna förstå våra användares behov och optimera vår service och upplevelse för våra användare. Hotjar är en teknisktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vilka användare som inte gillar en viss funktion, etc.) Det gör det möjligt för oss att utveckla och behålla vår service med användaråterkoppling. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress (fångad och lagrad endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår webbsida). Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. Insamlad data sparas i 365 dagar och tas efter det bort löpande. För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att klicka på den här länken.

Du kan välja opt-out till skapandet av en användarprofil, vilken Hotjar lagrar data om din användning av vår webbplats och Hotjars användning och spårning av cookies på andra webbplatser genom att följa den här opt-out länken.

Hos din kommun kan du få oberoende energirådgivning. På Energimyndighetens sida hittar du energirådgivaren för din kommun.

www.energimyndigheten.se

Om du inte är nöjd med oss kan du alltid kontakta oss genom att skicka in ett ärende på vår hjälpsida här.

Känner du att det inte är tillräckligt kan du alltid vända dig till extern hjälp. Det finns en rad myndigheter och instanser som hjälper dig med rådgivning och omprövning utifrån gällande konsumentlagstiftning.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Allmänna reklamationsnämnden

Energimarknadsinspektionen

Efter att vi har skickat avtalsbekräftelsen till dig har du alltid 14 dagars ångerrätt. Kontakta oss via detta formulär om du vill ångra ditt avtal eller använd konsumentverkets blankett. Mer information om distansavtalslagen hittar du på konsumentverkets webbsida.

Förenklade villkor

Villkor kan vara väldigt svåra och krångliga att förstå, därför har vi gjort en förenklad variant.

Ingen bindningstid

Hos oss är du fri som en fågel, vi har ingen bindningstid.

Betalningsvillkor

Du betalar din faktura månadsvis, efter att du använt elen.

Kunduppgifter

Som kund är du skyldig att uppdatera dina kontaktuppgifter.

 • Vi försöker så klart alltid vara snabba, men det tar 14 dagar eller mer att byta elhandlare.

 • Till en början skickar vi endast ut e-postfakturor. Vill du byta fakturasätt kan du enkelt fixa det på vår hjälpsida.

 • Elpriset baseras på Nordpools spotpris, det vill säga elpriset per timme. Vi använder oss inte av några påslag på elpriset men däremot tar vi betalt en gång i månaden för vår tjänst.

 • Vi har rätt att neka dig ett avtal om du inte är kreditvärdig.

 • Om du använder väldigt mycket el (över 40 001 kWh om året, motsvarande två stora villor med eluppvärmning) kan vi neka eller prisjustera ditt avtal.

 • Vår månadsavgift baseras på ditt boendes elanvändning de senaste 12 månaderna och anpassas löpande. Det innebär att din månadskostnad kan höjas från 29 kr månaden till 69 kr i månaden om du börjar använda väldigt mycket mer el.

 • Vi informerar dig alltid två månader innan vi ändrar i våra villkor. Gillar du inte ändringen är det bara att lämna oss när du vill.